skip to Main Content
BRA ATT VETA OM FYRHJULINGAR

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt lika ut, men har helt olika regler. Du som förare måste känna till både vilket sorts fordon du kör och vilka regler som gäller.

Med fyrhjuling menas här ett fordon som föraren sitter grensle på och som har ett styre, en eventuell passagerare sitter bakom föraren.

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden, även om de flesta fyrhjulingar är konstruerade för att klara terrängkörning. Det finns några undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det kan vara tillåtet att köra i terräng om du:

  • utför viss yrkesutövning, till exempel är läkare eller veterinär
  • hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin
  • arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur
  • utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Speciella regler gäller för fjällområden. I vissa typer av områden fattar kommunen eller länsstyrelsen beslut om särskilda regler. Läs mer om terrängkörning på barmark hos Naturvårdsverket.

Du ska använda hjälm när du kör en fyrhjuling som räknas som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor b. Hjälmkraven för terränghjuling och traktor b är nya från 1 januari 2016.

TERRÄNGHJULING

Ett terrängmotorfordon är ett motordrivet fordon som i huvudsak används för person- eller godstransport i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

Grundregeln är att det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng, men det finns undantag. Undantagen gäller om det sker i samband med jord- eller skogsbruk samt i samband med viss yrkesutövning. Kontakta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för
frågor om att köra i terrängen.

Terrängskoter och lätt terrängvagn får inte köras på allmän väg, utan bara på enskilda vägar, men det finns undantag. Den som vid färd med ett sådant terrängmotorfordon behöver korsa en väg som inte är enskild får göra det via den kortaste lämpliga sträckan. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen.

Tung terrängvagn får köras på väg, även allmän väg.

En förare av ett terrängmotorfordon som kör ut från terrängen ska stanna fordonet innan han eller hon kör ut på en väg. Föraren ska lämna företräde till trafikanter på vägen.

Kontrollbesiktning

Registrerade terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik för persontransport, och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas.

Vikter

Terrängmotorfordon har lite annorlunda regler för vad som är tjänstevikt och vad som är totalvikt. Läs mer på sidan om vikter.

Terrängvagn

En terrängvagn är ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 450 kg. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar. Lätt terrängvagn har en tjänstevikt på högst 2 ton. Tung terrängvagn har en tjänstevikt på över 2 ton.

Tung terrängvagn med en bromsad släpvagn får köra i högst 50 km/timmen. Högst 40 km/timmen gäller för obromsat släp. Det finns fler hastighetsbegränsningar beroende på hur många släp och hur de ser ut. Se Trafikförordningen 4 kap. §20.

Fordon med band får inte köra fortare än 20 km/timmen på väg. Fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material som kan skada vägen får inte köras med högre hastighet än 10 km/timmen på väg.

Övriga krav för terrängvagn

Körkortskrav: B-behörighet. Läs mer på om vilka fordon du får köra på B-behörighet.

Registreringsskylt: Ja.

Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning: Se stycket om kontrollbesiktning ovan.

Fordonsskatt: Det beror på hur fordonet används. Läs mer på vår sida skattepliktiga fordon.

Trafikförsäkring: Ja. Läs mer om trafikförsäkring.

Hjälmkrav för terrängskoter

Du ska använda skyddshjälm när du kör en terrängskoter, det vill säga en snöskoter eller en terränghjuling.

Övriga krav för terrängskoter

Har du tagit B-körkort innan den 1 januari 2000 får du köra terrängskoter.

Registreringsskylt: Ja.

Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning: Ja, om fordonet används i uthyrningsrörelse eller i yrkesmässig trafik.

Läs mer om kontrollbesiktning.

Fordonsskatt: Nej.

Trafikförsäkring: Ja.

Läs mer om trafikförsäkring.

Back To Top